UAB - Veterinària – Simulador d’una granja
simulador granges de vaques lleteres

Funcionalitats

Funcionalitats de l’aplicació web

rendiment

Evolució dels indicadors del rendiment tècnic i econòmic en les condicions de simulació que has definit

Animals

cada animal té les seves pròpies dades i la seva pròpia evolució

malalties

Diferents malalties poden afectar a la granja, cadascuna d’elles amb diferents característiques i efectes.... També poden aparèixer com una infecció o bé ser endèmiques

Creació del model

En aquesta secció l’usuari pot definir els valors d’una granja senzilla o importar n granges reals